Lời Hay - Ý Đẹp

Người không chinh phục nỗi sợ hãi hàng ngày vẫn chưa học được bí mật của cuộc sống.

Ralph Waldo Emerson

Nếu bạn chỉ muốn làm những việc dễ dàng, cuộc sống của bạn sẽ trở nên khó khăn. Nhưng nếu bạn sẵn sàng làm những việc khó khăn, cuộc sống của bạn sẽ trở nên dễ dàng.

T. Harv Eker

Thành công là đạt được thứ bạn muốn. Hạnh phúc là muốn thứ bạn đạt được.

Dale Carnegie

Tình yêu là lòng tốt, là ánh sáng và là nguồn ấm áp vô tận.

E.Tenlơman

Hạnh phúc là sự hài hòa của suy nghĩ, lời nói và hành động.

Mahatma Gandhi