Lời Hay - Ý Đẹp

Nếu bạn chỉ muốn làm những việc dễ dàng, cuộc sống của bạn sẽ trở nên khó khăn. Nhưng nếu bạn sẵn sàng làm những việc khó khăn, cuộc sống của bạn sẽ trở nên dễ dàng.

T. Harv Eker

Thành công là đạt được thứ bạn muốn. Hạnh phúc là muốn thứ bạn đạt được.

Dale Carnegie

Tình yêu là lòng tốt, là ánh sáng và là nguồn ấm áp vô tận.

E.Tenlơman

Hạnh phúc là sự hài hòa của suy nghĩ, lời nói và hành động.

Mahatma Gandhi

Người không chinh phục nỗi sợ hãi hàng ngày vẫn chưa học được bí mật của cuộc sống.

Ralph Waldo Emerson

Lịch hoạt động

LỊCH TỪ THIỆN THÁNG 6/2019

1/Khởi công xây dựng cầu  HHD 27

2/ Cắm trụ cầu HHD 26

3/Giúp 1 trường hợp mổ tim cho trẻ em

4/ Phát 160 phần quà tại Huyện Thuận Bắc tỉnh Ninh thuận

5/Sinh nhật lần thứ 6 của nhóm Hoa Hướng Dương

4/Phát  1400 suất cơm

-Ngày 1 & 2-6-2019 : Phát quà cho đồng bào Ralayd ở Huyện Thuận Bắc Tỉnh Ninh Thuận

-Ngày 7-6-2019: Phát 200 suất cơm tại BV Phạm N Thạch

-Ngày 8-6-2019: Phát 200 suất cơm tại BV Phạm N Thạch

- Ngày14-6-2019 : Phát 200 suất cơm tại BV Nhi Đồng 1

-Ngày 15-6-2019 : Phát 200 suất cơm tại BV  Nhi Đồng 1

-Ngày 21-6-2019: Phát 200 suất cơm tại BV Phạm N Thạch

-Ngày 22-6-2019 : Nghĩ

- Ngày28-6-2019 : Phát 200 suất cơm tại BV Nhi Đồng 1

-Ngày 29-6-2019 : Phát 200 suất cơm tại BV  Nhi Đồng 1

 

Nhóm Từ thiện Hoa Hướng Dương