KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CẦU NÔNG THÔN HHD 13 Ở XÃ VÂN KHÁNH TÂY H.AN MINH TỈNH KIÊN GIANG In
Thứ năm, 21/09/2017 10:54

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CẦU HOA HƯỚNG DƯƠNG 13 TẠI ẤP PHÁT ĐẠT XÃ VÂN KHÁNH TÂY HUYỆN AN MINH TỈNH KIÊN GIANG

Ngày 20/8/2017 nhóm Từ thiện Hoa Hướng Dương đã tiến hành làm lễ khởi công xây dựng cầu bê tông nông thôn tại Ấp Phát Đạt xã Vân Khánh Tây Huyện An Minh Tỉnh Kiên Giang