LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CẦU HHD 15 TẠI XÃ ĐÔNG HƯNG B H.AN MINH TỈNH KIÊN GIANG In
Thứ năm, 21/09/2017 16:54

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CẦU HOA HƯỚNG DƯƠNG 15

Ngày 13/9/2017 nhóm từ thiện Hoa Hướng Dương đã dự lễ khởi công cầu bê tông nông thôn Hoa Hướng Dương 15 tại Áp Thanh Hùng Xã Đông Hưng B huyện An Minh tỉnh Kiên Giang , cầu  xây dựng dài 25m rộng 2.2m ngang qua kinh KT1, dự kiến hoàn thành 12/2017