PHÁT 882M2 TÔN LỢP CHO 21 HỘ NGƯỜI DÂN TỘC TẠI H.NAM TRÀ MY TỈNH QUẢNG NAM NGÀY 1-9-2017 In
Chủ nhật, 24/09/2017 09:57

PHÁT TÔN LỢP NHÀ TẠI HUYỆN NAM TRÀ MY TỈNH QUẢNG NAM

Ngày 1-9-2017 Nhóm từ thiện Hoa Hướng Dương đã tiến hành phát 882 m2 tôn lợp nhà cho 21 hộ người dân tộc thuộc diện khó khăn gồm :

-8 hộ thuộc xã Trà Dơn

-6 hộ thuộc xã Trà Mai

-4 hộ thuộc xã Trà Cang

-3 hộ thuộc xã Trà Don

thuộc huyện Nam trà My tỉnh Quảng Nam