CẮM TRỤ CẦU HOA HƯỚNG DƯƠNG 17 In
Thứ sáu, 05/01/2018 15:56

CẮM TRỤ CẦU HOA HƯỚNG DƯƠNG 17 tại Ấp Đông Bình xã Đông Hưng Huyện An Minh Tỉnh Kiên Giang ngày 3-1-2018