PHAT HỌC BỔNG XÃ VÂN KHÁNH TÂY H.AN MINH TỈNH KIÊN GIANG In
Thứ sáu, 14/09/2018 15:03

PHÁT 59 PHẦN HỌC BỔNG CHO HOC SINH GIỎI Ở XÃ VÂN KHÁNH TÂY HUYỆN AN MINH TỈNH KIÊN GIANG

Để động viên các em học tập tốt khi gia dình còn nhiều khó khăn, nhóm Hoa Hướng Dương có dành 59 suất quà gồm tập , viết để giúp các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2018-2019