Hoạt Động - Từ Thiện
#. Chủ đề Ngày đăng
21 Hoạt động nấu &phát 226 suất cơm cho BV Nhi Đồng 1 & người già Q.8 Tp.HCM ngày 28-12-2018 30-12-2018
22 Hoạt động nấu &phát 215 suất cơm cho BV Phạm Ngọc Thạch Tp.HCM ngày 22-12-2018 22-12-2018
23 Hoạt động nấu &phát 211suất cơm cho BV Phạm Ngọc Thạch Tp.HCM ngày 21-12-2018 22-12-2018
24 Hoạt động nấu &phát 229 phần cơm cho BV Nhi Đồng 1 & người già Q.8 Tp.HCM ngày 15-12-2018 17-12-2018
25 Hoạt động nấu &phát 226 suất cơm cho BV Nhi Đồng 1 & người già Q.8 Tp.HCM ngày 14-12-2018 17-12-2018
26 Hoạt động nấu &phát 226 suất cơm cho BV Nhi Đồng 1 & người già Q.8 Tp.HCM ngày 23-11-2018 23-11-2018
27 Hoạt động nấu & phát 200 suất bánh mì + cá kho cà 17-11-2018
28 Hoạt động nấu &phát 226 suất cơm cho BV Nhi Đồng 1 & người già Q.8 Tp.HCM ngày 16-11-2018 17-11-2018
29 Hoạt động nấu &phát 226 suất cơm cho BV Nhi Đồng 1 & người già Q.8 Tp.HCM ngày 10-11-2018 13-11-2018
30 Hoạt động nấu &phát 226 suất cơm cho BV Nhi Đồng 1 & người già Q.8 Tp.HCM ngày 9-11-2018 13-11-2018
31 Hoạt động nấu &phát 229 suất cơm cho BV Phạm Ngọc Thạch & người già Q.8 Tp.HCM ngày 27-10-2018 27-10-2018
32 Hoạt động nấu &phát 226 suất cơm cho BV Phạm Ngọc Thạch & người già Q8 Tp.HCM ngày 26-10-2018 27-10-2018
33 Hoạt động nấu &phát 226 suất cơm cho BV Nhi Đồng 1 & người già Q.8 Tp.HCM ngày 20-10-2018 27-10-2018
34 Hoạt động nấu &phát 226 suất cơm cho BV Nhi Đồng 1 & người già Q.8 Tp.HCM ngày 19-10-2018 27-10-2018
35 Hoạt động nấu &phát 226 suất cơm cho BV Nhi đồng 1 & người già Q.8 Tp.HCM ngày 13-10-2018 13-10-2018
36 Hoạt động nấu &phát 226 suất cơm cho BV Nhi Đồng 1 & người già Q.8 Tp.HCM ngày 12-10-2018 13-10-2018
37 Hoạt động nấu &phát 214 suất cơm cho BV Nhi Đồnng 1 HCM ngày 6-10-2018 06-10-2018
38 Hoạt động nấu &phát 228 suất cơm cho BV Nhi Đồng 1 & người già Q.8 Tp.HCM ngày 5-10-2018 06-10-2018
39 Hoạt động nấu &phát 228 suất cơm cho BV Phạm Ngọc Thạch & người già ở Q.8 Tp.HCM ngày 29-9-2018 29-09-2018
40 Hoạt động nấu &phát 227 suất cơm cho BV Nhi Đồng 1 & người già Q.8 Tp.HCM ngày 28-9-2018 29-09-2018
 
<< Trang đầu < Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau > Trang cuối >>
Trang 2 / 26