Lịch hoạt động
LỊCH TỪ THIỆN THÁNG 8/2019 In
Thứ năm, 08/08/2019 10:59

LỊCH TỪ THIỆN THÁNG 8/2019

1/Giúp 1 trường hợp mổ tim cho trẻ em

2/Khánh thành cầu HHD 26

3/Khởi công xây dựng cầu HHD 27 & khảo sát cầu 28&29

3/Phát  600 suất cơm

- Ngày23-8-2019 : Phát 200 suất cơm tại BV Nhi Đồng 1

-Ngày 24-8-2019 : Phát 200 suất cơm tại BV  Nhi Đồng 1

-Ngày 30-8-2019: Phát 200 suất cơm tại BV Phạm N Thạch

-Khánh thành cầu HHD 26

 

Nhóm Từ thiện Hoa Hướng Dương

 
LỊCH TỪ THIỆN THÁNG 6/2019 In
Thứ năm, 30/05/2019 06:58

LỊCH TỪ THIỆN THÁNG 6/2019

1/Khởi công xây dựng cầu  HHD 27

2/ Cắm trụ cầu HHD 26

3/Giúp 1 trường hợp mổ tim cho trẻ em

4/ Phát 160 phần quà tại Huyện Thuận Bắc tỉnh Ninh thuận

5/Sinh nhật lần thứ 6 của nhóm Hoa Hướng Dương

4/Phát  1400 suất cơm

-Ngày 1 & 2-6-2019 : Phát quà cho đồng bào Ralayd ở Huyện Thuận Bắc Tỉnh Ninh Thuận

-Ngày 7-6-2019: Phát 200 suất cơm tại BV Phạm N Thạch

-Ngày 8-6-2019: Phát 200 suất cơm tại BV Phạm N Thạch

- Ngày14-6-2019 : Phát 200 suất cơm tại BV Nhi Đồng 1

-Ngày 15-6-2019 : Phát 200 suất cơm tại BV  Nhi Đồng 1

-Ngày 21-6-2019: Phát 200 suất cơm tại BV Phạm N Thạch

-Ngày 22-6-2019 : Nghĩ

- Ngày28-6-2019 : Phát 200 suất cơm tại BV Nhi Đồng 1

-Ngày 29-6-2019 : Phát 200 suất cơm tại BV  Nhi Đồng 1

 

Nhóm Từ thiện Hoa Hướng Dương