LỊCH TỪ THIỆN THÁNG 8/2019 In
Thứ năm, 08/08/2019 10:59

LỊCH TỪ THIỆN THÁNG 8/2019

1/Giúp 1 trường hợp mổ tim cho trẻ em

2/Khánh thành cầu HHD 26

3/Khởi công xây dựng cầu HHD 27 & khảo sát cầu 28&29

3/Phát  600 suất cơm

- Ngày23-8-2019 : Phát 200 suất cơm tại BV Nhi Đồng 1

-Ngày 24-8-2019 : Phát 200 suất cơm tại BV  Nhi Đồng 1

-Ngày 30-8-2019: Phát 200 suất cơm tại BV Phạm N Thạch

-Khánh thành cầu HHD 26

 

Nhóm Từ thiện Hoa Hướng Dương

Tin Đã Đăng: